Om Punschverandan

Om Punschverandan

Punschverandan var ursprungligen Cerderlunds privata lilla lekstuga för att vädra sina stofila men samtidigt radikala sidor. Bloggen utvecklades dock snabbt till en gemensam aktivitet för ett mindre redaktionskollektiv. Den är tänkt som ett mycket blygsamt försök till en stridsskrift för den revolutionäre gentlemannen.

Orsaken är den att det i radikala kretsar tyvärr finns en tendens att alltför ofta kasta ut barnet med badvattnet. Man förkastar allt man förknippar med överklassen och ser inte att det egentligen handlar om att överklassen helt enkelt vill att ett flertal företeelser ska ha ett skimmer av exklusivitet och därför gör man dem otillgängliga. Istället hävdar vi på Punschverandan att de ska vara tillgängliga för oss alla. Ty många företeelser är inte i första hand otillgängliga för oss ur arbetarklassen av ekonomiska skäl, utan av kulturella. Vi har fått lära oss att de inte är till för oss. De är enbart till för dem som ”är lite finare”. Ett resultat av en lyckad indoktrinering från överklassen. Jag vill bryta de tabun som byggts upp runt de företeelserna och ödmjukt dra upp linjerna för hur man långsamt kan förvandlas till en gentleman, en revolutionär gentleman!

Allmänt stofila ämnen behandlas även då skribenterna i hög grad lever med föreställningen att det inte var bättre förr, men det är värre nu. Framför allt var idén om att saker och ting inte var till för att slitas och sen slängas mer spridd vilket ofta ledde till att pinalerna var snyggare förr. Till det var tempot lägre. Det skulle inte gå så förbaskat fort vilket framför allt är bra för folks matsmältning, vilket icke skall föraktas.

Men även våra radikala och revolutionära tankar vädras. Då samhällets grundläggande klasskonflikt dagligen gör sig mer och mer påmind så blir även de rent politiska texterna vanligare. Parallellt med att vi publicerar politisk historia så gör det att bloggen även får en tydlig prägel av arbetarrörelsen.