Den Revolutionäre Gentlemannen

Den Revolutionäre Gentlemannen

Vad är en revolutionär gentleman? Till att börja med torde det hjälpa om vi reder ut vad en gentleman är. Rent tekniskt är en gentleman en man så pass förmögen att han slipper arbeta, men som inte är adlig, som dessutom är en hejare på att följa etikettens alla regler och vindlingar. Den definitionen är dock så pass antikvarisk att till och med en stofilt lagd man som undertecknad knappast ser nån poäng med att hålla fast vid definitionen.

Istället är det just stilen och uppträdandet som är i fokus enligt de definitioner som används här. En gentleman är alltid stilfullt klädd, hövlig och följer etikettens regler just för att göra det trivsamt för andra. Den revolutionäre gentlemannen siktar också in sig på att frigöra en rad företeelser från sina klassbundna burar. Den revolutionäre gentlemannen strävar efter att stil inte ska vara klassbundet, det som Pierre Bourdieu kallade kulturellt kapital ska distribueras till hela befolkningen. Kunskaperna om hur en kostym ska sitta eller hur man tolkar symbolerna på en vapensköld ska inte bara vara tillgängliga för några få. Att kunna föra sig och utan att vara rädd att ens bakgrund ska märkas på språk eller hur man bär upp kläderna ska vara kunskap för massorna.

Men en gentleman strävar inte enbart efter det ytliga. En gentleman strävar även konstant för att förbättra sig själv. Bildning är en dygd som hela tiden måste underhållas. Den revolutionäre gentlemannen strävar dessutom idogt på i klasskampen. Med fackligt arbete, som politiskt skribent eller i det dagliga slitet på arbetsplatsen. Men han strävar alltjämt med stil, iklädd korrekt klädsel och med en intressant hårväxt i ansiktet!

Tro nu inte att vara en gentleman är något som enkom är för just män. Inledningsvis var det givetvis så, därav den extremt könsbundna benämningen. Men i dagsläget finns ingen anledning till att även damer skulle kunna ta till sig av gentlemannens signum.