Historia

Historia

0 638
Som pendang på gårdagens recension av biografin över Hinke Bergegren så bjuder vi idag på Hinkes skrift "Fri kärlek - Könsdriften starkare hos man...

2 989
1992 var det fortfarande ett socialdemokratiskt sverige vi levde i, förvisso under angrepp från den arrogante sprätten Bildt som fått bilda regering, men alla...

0 841
I samband med 100-årsminnet av det Wångska attentatet skrev undertecknad ett kort häfte om händelserna. De publicerades på en då aktiv blogg, men då...

0 672
Imorgon är det åter första maj och arbetarrörelsens fanor kommer ånyo fladdra i vinden. Då kan det vara trevligt att slänga ett snabbt öga...

0 967
Som försmak på vår nu kontrakterade, men ännu hemlige, skribent som bl.a. kommer bjuda texter som fäktningens ädla konst så ger vi er en...

0 723
Så har ytterligare ett slag mot den fria kulturen och arbetarrörelsens bildningsbas fallit. Den fullständigt rabiate Mats Green har under dagen fått igenom sitt...

0 735
För att ackompanjera vår publicering av gamla nummer av tidningen Brand tänkte vi också ge oss på att ytterligare tillgängliggöra Hinke Bergegrens veckorevy "Under...

0 923
En viktig person i framväxten av svensk grastronomi och matkonst är den i stort sett bortglömda damen Gustafva Björklund. Född 1794 i finland men...

0 608
Idag vinkar vi av Thatcher med skumpa och sång! Damen som förde krig på falklandsöarna, som intensifierade konflikten på irland. Hon som ökade klassklyftorna genom...

0 1697
Det är mer än 105 år sedan det i Kristiania föddes ett litet flickebarn som skulle sätta gossars, herrars och säkert även en hel...