Historia

Historia

2 752
1992 var det fortfarande ett socialdemokratiskt sverige vi levde i, förvisso under angrepp från den arrogante sprätten Bildt som fått bilda regering, men alla...

0 693
I samband med 100-årsminnet av det Wångska attentatet skrev undertecknad ett kort häfte om händelserna. De publicerades på en då aktiv blogg, men då...

0 527
Imorgon är det åter första maj och arbetarrörelsens fanor kommer ånyo fladdra i vinden. Då kan det vara trevligt att slänga ett snabbt öga...

0 784
Som försmak på vår nu kontrakterade, men ännu hemlige, skribent som bl.a. kommer bjuda texter som fäktningens ädla konst så ger vi er en...

0 593
Så har ytterligare ett slag mot den fria kulturen och arbetarrörelsens bildningsbas fallit. Den fullständigt rabiate Mats Green har under dagen fått igenom sitt...

0 601
För att ackompanjera vår publicering av gamla nummer av tidningen Brand tänkte vi också ge oss på att ytterligare tillgängliggöra Hinke Bergegrens veckorevy "Under...

0 670
En viktig person i framväxten av svensk grastronomi och matkonst är den i stort sett bortglömda damen Gustafva Björklund. Född 1794 i finland men...

0 515
Idag vinkar vi av Thatcher med skumpa och sång! Damen som förde krig på falklandsöarna, som intensifierade konflikten på irland. Hon som ökade klassklyftorna genom...

0 1414
Det är mer än 105 år sedan det i Kristiania föddes ett litet flickebarn som skulle sätta gossars, herrars och säkert även en hel...

0 644
April är här och med det även Brands aprilnummer från 1905. Texten "Tjuf är tjuf" på sidan sju ska enligt rykten temamässigt passa bra...