Svenskt infanteri vintertid.
Svenskt infanteri vintertid.

Med anledning av den återinförda värnplikten så återpublicerar vi ett inlägg från Hedniska Republikanska Armén som skrevs i samband med att värnplikten avskaffades. Texten är ett svar på en text som skrevs av Arbetarens dåvarande chefredaktör Rikard Warlenius. Den publicerades ursprungligen 20/8 -06.

Så har Arbetaren åter yttrat sig i frågor de uppenbarligen inte begriper sig på. Nu vill de skrota värnplikten. Visserligen mumlar de lite om att övergå till någon form av frivilligarmé istället för att helt övergå till en yrkesarmé. Men de har helt missat poängen. Poängen är att vi idag behöver ett försvar. Det vi behöver är dessutom ett värnpliktsförsvar. Allt snack om att världen är tryggare än på länge är inte annat än just snack. Bush är skjutgladare än Reagan någonsinn var och Putin är den första ryska diktator på 50 år som börjar närma sig Stalin när det gäller maktbegär. Till det driver de bägge blodiga och djupt omoraliska krig enbart av egen prestige och vinning. Både Bush och Putin lider av gravt storhetsvansinne och skulle av de mest absurda orsaker kunna få för sig att angripa vem som helst som säger mot dem. Vilket inkluderar ett bortglömt hörn av världen i den kalla nord. Bush med ursäkten att vi minsann är kommunister och Putin med nån floskel om arvfiender.

Uniform m/1910
Uniform m/1910

När vi kommer till frågan om försvarets organisation så ger ledarskribenten Rikard Warlenius två alternativ. Delvis ett rent frivilligförsvar och delvis en lösning där alla får göra gröntjänst, men enbart en grupp frivilliga går vidare och får en komplett utbildning. Det vill säga bägge lösningarna låter i praktiken som en yrkesarmé. Och det är något vi verkligen inte vill ha. Med det samhällsklimat som råder nu vore det katastrof att distansera militären från den övriga befolkningen på det som som ett yrkesförsvar skulle innebära(även i Warlenius version). Det verkar nästan som om skribenten helt missat den upptrappning av våld gentemot arbetarklassen som den senaste tiden blivit allt mer uppenbar. Inte bara i samband med polisens förkastliga angrepp på den fackliga aktionen vid Fosie Stadsdelsnämnd. Utan kanske framförallt i samband med de krav som ställts på uppluckringar i det förbud mot att använda militär mot civila, som infördes efter händelserna i Ådalen, under det senaste året, även från socialdemokratiskt håll.

Nej, det som svenska försvaret behöver är inte en omstrukturering till ett yrkesförsvar eller rent insatsförsvar. Det svenska försvaret behöver är ett ökat medborgardeltagande och en ökad självständighet från andra nationer. Orsaken är enkel. Sverige är befolkningsmässigt och geografiskt funtat på ett sätt som gör det i praktiken omöjligt att försvara landet vid en invasion. Det enda som kan avskräcka lede fi är att det skulle vara för kostsamt(både mänskligt och ekonomiskt räknat) att hålla landet. För att det ska fungera måste hela befolkningen vara förberedda på att göra aktivt motstånd. Alla måste kunna hantera vapen och förstå grunderna i gerillakrigföring. Civil olydnad, sabotage och rena krigsoperationer måste kombineras av ett folk som har kunskapen att driva motståndskamp utan ledning.

Som det ser ut idag kan den här kunskapen bara förmedlas genom allmän värnplikt. En allmän värnplikt för både kvinnor och män. En allmän värnplikt där man dessutom utgår från de individuella förutsättningar som finns. De värnpliktiga bör förläggas så nära hemorten som möjligt eftersom det är där de sannolikt kommer befinna sig i krigstid. Att rutinmässigt förlägga militärer på annan plats är bara en rest från den tid då militären rutinmässigt användes för att slå ner uppor inom landet. Risken för att en småländsk infanterist på 1920-talet skulle vara god vän eller släkt med en norrlänning var ju mikroskopisk. Ett förfarande vi verkligen inte vill ha tillbaka.

Ivar-Lo under beredskapen.
Ivar-Lo under beredskapen.

Efter utbildning bör en viss rustplikt föreligga för kommunerna ute i landet. Så att varje del av landet blir försvarat av den befolkning som är på plats. Att åter dela in landskapen i rotesystem där varje rote håller ett visst antal fullt utrustade soldater redo är den mest logiska lösningen. En lösning där stommen i det militära försvaret är som en kombination av hemvärnet och indelningsverket.

Men försvarsmakten har viat sig besitta kompetens även inom andra områden som är oumbärliga. Sjöräddningen är ett lysande exempel på en verksamhet där militären även fredstid drar sitt strå till stacken för ett väl fungerande samhälle. Tyvärr är det just dessa nyttiga verksamheter som får stryka på foten när omstruktureringarnas tid är här för det militära. Istället för rejäla satsningar på fler helikoptrar för att rädda nödställda så köper man in amerikansk high-techutrustning som aldrig kommer komma till användning och dessutom gör oss beroende av en krigshetsande främmande makt! Ett annat exempel på katastrofala felsatsningar är det faktum att vi inte på kort tid kan bygga upp ett enda fältsjukhus. Något som blev pinsamt uppenbart i samband med tsunamin i sydostasien. Militären bör således även fortsättningsvis vara behjälpliga vid civila krissituationer. Och vi måste prioritera dessa delar framför idiotiska high-techimporter!

För att bibehålla en faktisk alliansfrihet bör vi se till att vår militärrelaterade import hålls till ett minimum. All standardutrustnng ska vara tillverkad och konstruerad inom landets gränser, något som dessutom skulle kunna gynna många mindre orter där tillverkningsindustrin är hotad. Att i frågan om militär utrustning kunna stå på egna ben är ett måste om alliansfriheten ska kunna tas på allvar. Framförallt som just alliansfriheten, med fog, har kunnat ifrågasättas efter åratal av eftergiftspolitik. Först gentemot tyskland och sedan gentemot amerika.

Ett folkligt förankrat och inhemsk utrustat värnpliktsförsvar är ett måste! Alla tidigare reformer och beslut som lett försvaret mot att vara en amerikaledd yrkesarmé måste omedelbart rivas upp!

Ett Väpnat Folk Kan Aldrig Besegras!
– H.R.A.

INGA KOMMENTARER

Kommentera