Henrik Borelius
Henrik Borelius

I dagarna så kommer det upprörd artikel efter upprörd artikel om hur riskkapitalister utnyttjar det pågående flyktingkrisen genom att trissa upp priserna på de flyktingboenden de hyr ut till Migrationsverket. Upprördheten är med all rätt stor och både den ena och den andre tävlar i beströrtning över hur dessa riskapitalister ”missbrukar systemet” och ”utnyttjar systemfel”.

Kruxet är att det inte alls är det som riskkapitalisterna gör. Tvärt om är det så att Henrik Borelius och hans likar gör precis det som förväntas av dem. För det system vi idag har, som går ut på att lägga så mycket offentlig verksamhet som möjligt på privata aktörer, har faktiskt som grundidé att flytta så mycket av det offentliga kapitalet som möjligt till några få, redan överfulla, privata fickor. Det var liksom det som var poängen med privatiseringstalibanernas plan, när de började sälja ut all offentlig verksamhet.

Som de flesta vet är ju det här beteendet inte något som bara förekommer i hanteringen av flyktingkatastrofen. Gång på gång har vi sett hur det har resulterat i vanvård och till och med flera dödsfall inom vård och omsorg. Det har resulterat i att vi idag har ett fullständigt livsfarligt järnvägsnät, där det bara är en tidsfråga innan den första stora olyckan med många dödsoffer sker. Det har resulterat i att gymnasieelever inte får gå klart sin utbildning eftersom ägarna inte tyckte att det gav tillräcklig vinst. Listan kan göras i det närmast oändligt lång.

Det är just det att poängen med privatiseringen av det offentliga inte var att det skulle bli bättre för oss medborgare, som gör att exemelvis Stefan Löfvéns upprördhet över riskkapitalister som drar in hutlösa pengar på flyktingkrisen, ter sig så falsk och hycklande. För när många av dem som kritiserar Attendo och Aleris för deras agerande i den här frågan, samtidigt inte har några problem med att låta riskkapitalister stå för stora delar av vår offentliga service, så rimmar det illa. För att de inte ser kopplingen mellan privatiseringarna och profiterandet kan nog egentligen bara bero på en av två olika alternativ. Det ena är givetvis att de spelar med falska kort, de är inte alls upprörda, utan visar bara upp en passande fasad för folket. Det andra alternativet är att de faktiskt är så pass tappade bakom en vagn att de inte ser sambanden. Vad som är värst är svårt att avgöra. Å ena sidan är det illa att ha lögnhalsar som håller i våra offentliga finanser, har tillgång till våra mediekanaler och är allmänt upphöjda så det uppmärksammas när de spelar upprörda. Å andra sidan är frågan om det verkligen är bättre att de är så förbaskat korkade att de inte fattar något som en absolut majoritet av befolkningen fattar?

Hur som helst är upprördheten över riskkapitalisternas profiterande på flyktingkrisen lite som att bli upprörd över att det är så mycket getingar på picknicken när man dragit ett spår med sockerlag mellan picknickfilten och getingbot.

INGA KOMMENTARER

Kommentera