Kung Oscar II
Kung Oscar II

Som ni säkert märkt så postas det lite gammal skåpmat här på bloggen lite nu och då. Nu är det dags för hedniska betraktesler som en av våra medarbetare gjorde sig skyldig till för nästan ett decennium sedan. Texten kommer från en blogg som kallades H.R.A. – Hedniska Republikanska Armén. Ett experiment som gick ut på att se om det skulle gå att fejka en vänsterhednisk militant organisation enbart genom att posta revolutionära och våldsromantiska texter med tydlig hednisk vänsterprägel. För att ge trovärdighet så utgick skribenterna från sina egna ståndpunkter, men vred upp dem några snäpp. Testet kördes inte till slut då skribenterna upptäckte att de texter som skrevs i för hög grad representerade deras egna ståndpunkter som de var, och då vart hela experimentet ohållbart. Så bloggen las ner och försvann. Nu har dock vi möjlighet att göra några av texterna tillgängliga ånyo. Vi börjar med en betraktelse om monarkin som skrevs i augusti 2006.

Om Monarkin! 15/8 -06

Kungamakten dyker med jämna mellanrum upp på tapeten. Oftast är det gnälliga medelklassliberaler som tycker det är orättvist att det inte är de själva som får bo på Drottningholm samtidigt som de inte ens höjer på ögonbrynet åt de mer grundläggande orättvisor löneslaveriet medför.

Bör vi då inte enligt socialistisk princip avskaffa arvskungadömet och avsätta släkten Bernadotte från tronen? Som svar på det kan vi bara svara att det har socialdemokratin redan gjort när de genomdrev den fulla kognatiska tronföljden. När H.K.H. Kronprinsessan Viktoria i en avlägsen framtid faller ifrån kommer sveriges regent inte längre vara av släkten Bernadotte, eftersom vi räknar släktskap agnatiskt. Således ser det just nu ut som att regenten, om sisådär 70 år, kommer vara av släkten Westling från Ockelbo.

Kungaval vid Mora Sten
Kungaval vid Mora Sten

Enligt de mallar som i det offentliga samtalet används idag så är ju släkten Bernadotte tillsatt enligt demokratiska principer 21 augusti 1810. Något som inte gäller släkten Westling. Därmed ser vi det som orimligt att behålla arvkungadömet. Enda sättet att försvara ett arvkungadöme vore att riva upp grundlagsändringen från 1980 avskaffa den fulla kognatiska tronföljden mot en mer logisk ”vanlig” kognatisk tronföljd och därmed ge H.K.H. Prins Carl-Philip kronprinstiteln. Men att ett dylikt beslut skulle komma är ju föga sannolikt så vi förespråkar därför ett avskaffande av arvkungadömet, som ju ändå med sin knappt 500-åriga historia bara är en historisk parantes, och ett återinförande av det mer traditionella valkungadömet! Mora Sten är ju nu med allra största sannolikhet återfunnen och därmed är ett val åter möjligt.

I samband med att man återinför denna urminnes tradition bör man även styra upp drottens uppgifter. Som det ser ut idag kan man ju lätt få för sig att Konungens, Drottens, uppgift alltid varit att styra över folket. Något som inte kunde vara mer felaktigt. Kungens uppgift är att representera folket gentemot Makterna samt att organisera försvaret av det landområde där folket givit honom drottskapet. Kungens uppgifter är således enbart sakrala och militära. Något som de också bör vara. Med det lilla tillägget att Kungens primära uppgift skall vara att tjäna folkets, och inte som idag storföretagens, intressen.

Kung Domalde uppfyller sina plikter gentemot folket
Kung Domalde uppfyller sina plikter gentemot folket

Vilka sakrala uppgifter talar vi då om? Jo, givetvis bör Kungen åter ta upp traditionen med nioårsblot. Även om hela folket inte är hedniskt, så är delar av folket det. Och därmed bör han av tradition leda detta blot vars syfte är att främja landets väl de närmaste nio åren. Häri ligger också förklaringen till att Kungen har de privilegier han idag har. Eftersom han ansvarar för hela folkets och landets väl så måste han även stå till svars om nioårsblotet inte tas emot av Makterna på önskat vis. I värsta fall får han likt Domalde ge det yttersta offret för folkets väl. Inga privilegier bör delas ut om de inte åtföljs av plikter som motsvarar privilegierna. Och de privilegier som Drottskapet åtföljs av är av sådan karaktär att andra plikter än de yttersta inte är att vänta.

Så vår ståndpunkt är som följer: Då kortsynta socialdemokrater redan avskaffat arvkungadömet så bör det sakrala valkungadömet återupprättas vid H.K.H. Kronprinsessan Viktorias avlägsna frånfälle!

Till Års och Frid
– H.R.A.

Liknande artiklar

INGA KOMMENTARER

Kommentera