RakknivKroppVi fortsätter vår serie med recept från det udda verket ”Oraklet” från 1899 som vi inledde häromsistens. Idag har vi kommit till diverse medel för ansiktsbehåring. Kom också ihåg det vi påpekade sist. Om det är något ämne du är osäker på, så kolla upp det innan du kokar ihop något av recepten.

 

Mustaschpomada

a) mjuk:
55 gm gult vax
15 gm ricinolja

smältas och därtill sättas
30 gm venedisk terpentin
10 droppar perubalsam
1 droppe bergamottolja

Den halfkallnade massan gjutes i stänger.

b) hård:
60 gm gult vax
10 gm ricinolja

smältas och därtill sättas
25 gm venedisk terpentin
5 droppar perubalsam
3 droppar bergamottolja
5 gm elemihartz

Den halfkallnade massan gjutes i stänger.
Färgning av mustaschpomadan: man tillblandar på 100 delar massa:

1) Ljusblonda:
2,5 delar guldockra

2) Mörkare blonda:
2 delar guldockra
0,5 delar umbrabrunt

3) Ljusbruna:
4 delar umbrabrunt

4) Mörkbruna:
2 delar umbrabrunt
2 delar kasselerbrunt

5) Svarta:
2 delar finaste kimrök

 

RaktvålWilliamsUngersk mustaschpomada

10 delar fin tvål

rifves med
30 delar gummi

förtunnas med
25 delar destilleradt vatten

hvarpå tillsättes
25 delar hvitt vax
10 delar glycerin

och alltsammans uppvärmes, tills vaxet smält och massan blifvit likformig.

Man tillfogar nu:
2 droppar bergamottolja
1 droppe cederolja
1 droppe rosenolja

Massan kan färgas med ockra, umbrabrunt eller kimrök.

 

RaktvålBarbasol

Brillantin.(Punschverandans anm. Detta recept förekom även i det förra inlägget)

Brillantin gör hår och i synnerhet skägg glänsande och gifver det viss styfhet.

Det tillagas på följande sätt:
20 gm ricinolja
2 gm fin tvål
2 gm sumatrabenzoë

som löses med
180 gm absolut alkohol

därtill sättas
1 droppe rosenolja
5 droppar bergamottolja

hvarpå alltsammans filtreras.

 

Mustascholja(Brilliantin)

30 delar glycerin
100 delar sprit af 90%
70 delar detilleradt vatten
5 droppar bergamottolja
1 droppe rosenolja

Alltsammans blandas

 

RaktvålPearsRaktvål

400 gm fårtalg
200 gm kokosolja

smältas, får därefter kallna till 50°, hvarefter tillsättas
340 gm natronlut af 1,26 spec. vikt
60 gm kalilut af 1,26 spec. vikt,

omröres under svag uppvärmning en half timme eller till dess massan bildar en likformig limartad massa; härtill blandas nu
2 gm kumminolja
2,5 gm bergamottolja
1,5 gm lavendelolja

Efter kallnandet kan man skära massan i stycken efter behag, och efter att ha låtit dem något torka i luften invecklas dessa lämpligen i stanniol.

 

Antiseptisk raktvål

Man smälter tillsammans
400,0 gm fårtalg
200,0 gm kokosolja

låter kallna till 50° och tillsätter
340,0 gm natronlut af 1,26 spec. vikt
60,0 gm kalilut af 1,26 spec. vikt

omrör under svag uppvärmning ungefär ½ eller till dess massan bildar en likformig limartad massa, tillsätter nu
30,0 gm finriven salol,

upphettar för att smälta salolen än en gång till 50-60° och omrör noga. Man tillsätter nu:
2,0 gm kumminolja
2,5 gm bergamottolja
1,5 gm lavendelolja

som omröres. Salolraktvålen ska vara ett godt medel mot skäggsvamp.
(Punschverandans anm. Huruvida det här verkligen funkar mot skäggsvamp tänker vi låta vara osagt. Kolla med din lokala pharmaceut eller apotekstekniker, de kan eventuellt lista ut om det är verksamt eller fullständigt livsfarligt)

 

Pasta för rakstriglar
a) röd
30 delar blodsten
30 delar grafit
15 delar parsierrödt
30 delar svinister
30 delar kalisåpa

b) svart
15 delar finslammad smergel
15 delar lindkol
15 delar tennaska
15 delar blodsten
10 delar oljsyra
30 delar svinister

Den svarta pastan är skarpast, pastan fördelas på den förut vätta strigeln genom ingnidning med fingern så likformigt som möjligt. Man ingnider ej mer än ett ärtstort stycke pasta.

Liknande artiklar

6 3685

0 1254

0 1065

INGA KOMMENTARER

Kommentera