KnaMotKna
Karl XIs taktik att rida knä mot knä i Malmö idag. Foto: Joacim Blomqvist

Idag har svensk polis aktivt försökt döda demonstranter. Vi tar det en gång till, idag har svensk polis försökt döda demonstranter. Vid det här laget har nog de flesta nåtts av nyheten att polisen i en kavallerichock ridit ner ett flertal antifascistiska demonstranter nere i Malmö, samt att de kört över en annan.

De fotoserier och vittnesmål som spritts från Malmö talar sitt tydliga språk. Polisen angrep de skadade demonstranterna utan provokation. Att jag kallar det mordförsök är inte så kraftfullt som det kan tyckas, tvärt om känns det korrekt på gränsen till torrt om man har insyn i hur militärt kavalleri fungerat i allmänhet och karolinskt kavalleri fungerat i synnerhet.

När Karl XI omdanade den svenska militären och karolinerna blev resultatet, så togs också en ny taktik för kavalleri på slagfältet fram. Tidigare hade kavalleri stormat fram lite hur som i hyfsat raka led. Det som gjorde karolinernas kavalleri, trots sina jämförelsevis små hästar, så effektivt var den nya taktik som gick ut på att rida tätt ihop, så tätt att kavallerisyterna hade ”knä mot knä”. Orsaken till detta var inte en utan flera. Dels skapar det en känsla hos hästen att den enda vägen är framåt, om den hamnar i sken så fortsätter den ändå framåt och kan drivas genom i det närmaste vad som helst som inte är massivt. Dels skapar det ev vägg av kött och kraft i form av de framstormande hästarna. En kavallerichock av det slaget var i det närmaste omöjlig att stoppa utan pikar och det infanteri som hamnade i vägen reds ner, med för det mesta ett flertal fatala skador som resultat. Hästarna i sig blev helt enkelt vapnet som inte gick att undkomma och dödade infanteriet. Enkelt och effektivt för rytteriet. Det var alltså den taktiken polisen använde idag. Om de som rapporteras ha allvarliga skador och nu ligger på sjukhuset i Malmö överlever, vilket vi hoppas med all kraft, så är det enbart tur som ligger bakom att ingen dog. En kavallerichock av det här slaget är konstruerad för att döda. Det finns inte en möjlighet att de poliser som kommenderade dagens anfall inte visste det. Alla som håller på med hästar vet hur farlig en framstormande häst är, att då storma fram och aktivt rida ner människor på det här sättet är  ett rent mordförsök.

Den brutala kavallerichocken gör att det andra grova överfallet från polisens sida har kommit i skymundan. När polisen medvetet och med berått mod kör över en demonstrant är det inte en ny taktik den plötsligt börjat använda sig av, utan en flitigt använd taktik de framförallt använt sig av mot fotbollshuliganer. Det antal gånger som polisen försökt köra på och lindrigt skadat fotbollshuliganer är så många att det inte längre går att uppskatta, däremot så har de även träffat fotbolshuliganer med bil så illa att även de skickats till sjukhus med allvarliga skador vid några tillfällen. Att det inte uppärksammats mer har sannolikt att göra med att fotbollshuliganer ses som ”goda fiender” till samhället, samt att huligankretsarna sällan vill ha med pressen att göra. Det förhindrar dock inte att det här grova övervåldet är förkastligt även i de fallen, men nu har det alltså fotograferats och skett inför ögonen på chockade journalister.

Det som avslutningsvis måste nämnas i det här korta inlägget om polisens övergrepp i Malmö är deras upphävande av sjukhus som en plats dit alla skadade ska kunna söka sig. Sjukhuset i Malmö är i skrivande stund avspärrat av polisen, inte helt olikt situationen i Göteborg under kravalelrna där 2001. Givetvis påstår de i intervjuer att skadade får komma in. Men risken är stor att en skadad demonstrant inte söker sig till sjukhus trots det. Framförallt då polisen på alla tänkbara sätt visat att de inte går att lita på och det därmed finns en risk att en demonstrant som söker sjukvård blir gripen och dömd för, gissningsvis, våldsamt upplopp. Polisen har gjort det förr, under händelserna i Götebrog 2001. Att det ens finns en risk att någon som kan vara allvarligt skadad inte söker läkarhjälp som en följd av polisens ”järnring” är en katastrof. Sjukhus har i alla tider betraktats som en plats dit man kan söka sig för skydd och asyl, denna uråldriga sed har alltså polisen nu satt ur spel.

Vad som kommer hända under den resterande nazistiska turnén genom landet är i dagsläget svårt att säga, men polisens beteende gentemot den folkliga antirasistiska rörelsen har under det senaste året varit synnerligen oroande. Till det kommer raden av rättsliga katastrofer där utredningar mot nazister läggs ner trots överväldigande bevis, nazister får löjligt låga straff och antifascister får obehagligt stränga straff.

Tyvärr lär vi inom snar framtid få anledning att återkomma till ämnet.

2 KOMMENTARER

  1. En observation från en fotbollsupporter om överkörningen och hur polisen använder gråbussarna aka deltabussarna:

    ”Jag har flera gånger fått kasta mig åt sidan för att undvika att bli påkörd av en deltabuss i hög hastighet, utan annan anledning än att jag befunnit mig fysiskt på en plats som föraren fått order att “köra till”. Till exempel gåendes på vägen från Råsunda till tunnelbanan. Hur många gånger jag sett andra supportrar tvingas göra detsamma går inte ens att räkna.
    Det är utan att överdriva ett smärre mirakel att ingen skadats allvarligt, eller rentav dödats, av denna taktik tidigare.”

    https://medium.com/@blisk/en-fotbollssupporters-perspektiv-pa-handelserna-i-malmo-45dc392203a0

Kommentera