Stilenligt cykelmode
Stilenligt cykelmode

Så är våren här igen på riktigt och med den kommer också fler och fler ta fram sina cyklar och ge sig ut på två hjul med rassel och pling, som den gamla visan sa. Något som verkligen kan uppmuntras! Cykeln är ett trevligt fortskaffningsmedel som är billigt, nyttigt och finns i ett flertal utföranden som tillför stil och klass åt den som framför fordonet.

Dock finns ett litet aber. På tok för många cyklister verkar inte förstå att det är ett fordon de framför och frångår då gängse regler och överenskommelser som gäller vid framförande av fordon.

Som vi alla vet finns det trafikregler, de gäller även för cyklister, oberoende om de har körkort eller inte. Så lär er grundläggande trafikregler om ni framför era cyklar i trafiken! Det ökar drastiskt chansen till överlevnad.

Men som hundägare som ofta är ute på promenad med min skyddsling är det andra delar av drullecyklisternas beteende som märks mest, något jag kan tänka mig drabbar även föräldrar med yngre barn. Givetvis är det inte på något sätt så att det här gäller alla cyklister, men det är tillräckligt vanligt för att uppmärksammas.

Som bilist är man tvungen att lära sig att man ska anpassa hastigheten. När man på landsväg passerar en oskyddad trafikant, må det vara ryttare, cyklist eller gångtrafikant, så håller man ut och sänker hastigheten. Till saken hör att det även gäller cyklister som passerar exempelvis gångtrafikanter. Med cykel kan man uppnå oerhört höga hastigheter, framförallt med moderna cyklar, hastigheter som definitivt kan vara farliga om man passerar ett barn eller en hund som plötsligt springer åt ett oväntat håll. Det är med andra ord farligt för både omgiving och cyklisten själv att inte anpassa hastigheten så man hinner väja eller bromsa.

1896_hyde_parkNär vi ändå är inne på bromsande. Ha broms på cykeln, otyget med fastnav-cyklar utanför velodromen eller andra kontrollerade områden är en ren fara för omgivningen och inget som någon gentleman någonsin skulle ge sig i kast med. Inte bara för att det är olagligt, det är ren skär egoism och ett förkastligt drullebeteende.

En annan detalj som fler och fler glömmer är att signalera. Ha ringklocka! Se dessutom till att använda den för att uppmärksamma framförallt gångtrafikanter på att du kommer passera. Cykelns omtallade rassel och pling minner om just detta. Rasslet är långt ifrån alltid möjligt att höra och uppfatta på tillräckligt avstånd, därför skall man ge signal i god tid så den som skall passeras är medveten om att det kommer en cykel och därmed kan förbereda sig på passagen, samtidigt som cyklister i lägre grad behöver oroa sig på oförutsedda reaktioner från det ekipage som passeras och därmed ges möjlighet att planera cyklingen längre fram. Denna hänsyn bör också ges andra cyklister.

Anpassade kläder för cyckelturen är alltid att rekommendera!
Anpassade kläder för cyckelturen är alltid att rekommendera!

Använd cykelbanor där sådana finns. Om det finns fungerande cykelbanor så cykla inte på trottoarer eller körbanor. Är det för många cyklister som inte cyklar lika fort som du på cykelbanan? Trist för dig, men det är dags att sluta vara så självcentrerad och inse att du cyklar under rusningstrafik, och då får man precis som bilister anpassa hastigheten efter förutsättningarna och inte försöka slå rekordet från Tour De France.

Finns det ingen cykelbana så använder man körbanan. Håll till höger ordentligt så bilister kan komma förbi och kom ihåg att signalera när du ändrar körriktning! Bilisten bakom dig kan inte läsa dina tankar och vet inte att du just nu behöver ta till vänster, så ut med armen ordentligt!

Vi avslutar med enågot vi tagit upp tidgare här på bloggen, telefoner. Om du framför ett fordon skall din uppmärksamhet vara riktad mot trafiken! Ta ur hörlurarna och om det ringer, kör åt sidan och svara, prata inte i telefonen och framför din cykel samtidigt!

Om man behärskar dessa enkla riktlinjer kan det så vara dags att ta fram och putsa av sin gamla Nymans, dra på sig en passande tweed med golfbyxor och ge sig ut på tur.

Liknande artiklar

6 3697

0 1089

INGA KOMMENTARER

Kommentera