parsons1a_NewMagdalena Ribbing har åter igen visat hur hon helt och hållet existerar inom de trånga skrank hennes klass satt upp runt sig själva som ett skydd mot pöbeln. I ett råd till en utsatt kvinna ignorerar hon totalt decennier, eller kanske till och med sekler, av både klass- och kvinnokamp. När en kvinna känner sig utsatt av sin manliga manliga chef, han stirrar på hennes bröst när de har enskilda möten, kläcker hon ur sig årets mest korkade råd. Då kvinnan uppenbarligen känner obehag och det genomgående är vid enskilda möten problemet är påtagligt så är Ribbings råd, som lyder ”ta i det ögonblicket på dig en medförd stor kofta eller väst eller häng på dig en stor schal som döljer dina bröst”, fullständigt befängt. Det är en arbetsmiljöfråga, och är det medvetet från chefen, vilket ju får ses som sannolikt, så är det ett fall av sexuella trakasserier. Det är sånt har vi har facket till!

Ribbing visar här på hur man på ett flagrant sätt kan ignorera både kvinnans rätt att klä sig som hon vill samt hennes grundläggande rättigheter som arbetare. Två flugor i en smäll för överklassens bevarande av skadliga strukturer.

Så åter igen vårt råd. Ta kontakt med ditt fackförbund. Att du har en klassisk snuskgubbe till chef är en fråga du ska ha hjälp av facket med. Hans beteende är fullständigt oacceptabelt och han skall sluta omedelbart. Det handlar inte om, som Ribbing påstår, ”män som inte kan behärska sina lustar”, det handlar om beteenden som bygger på patriarkala strukturer och samtidigt stärker dem. Som arbetare och/eller kvinna har man allt att förlora och ingenting att vinna på att som Ribbing föreslår försöka ”finta” bort beteendena. Det är bara genom kamp vi vinner vår rätt.

Det är i sådana här fall den klassiska saningen om ”ingen klasskamp utan kvinnokamp – ingen kvinnokamp utan klasskamp” blir så uppenbar.

INGA KOMMENTARER

Kommentera