Mensur_illustrSom försmak på vår nu kontrakterade, men ännu hemlige, skribent som bl.a. kommer bjuda texter som fäktningens ädla konst så ger vi er en artikel från tidskriften Hvar 8 dag från hösten 1905. Det som behandlas är den i det närmaste sinnesslöa företeelsen Mensur, en avart inom fäktningen där allt sunt och friskt avyttrats och ersatts av det infantila och dumdristiga. Men det är dock en intressant tidsdokument som vare sig man vill eller inte är kopplat till fäktningen och dess historia.

Fortsättningsvis kommer vi istället bjuda på tankar och anekdoter om den riktiga, traditionsfyllda konst som fäktning med värja, sabel och florett utgör. En idrott där man än kan skåda gentlemannens signum och det stiliga i utövandet än så länge dröjer kvar. En idrott som i högre grad än den degenererade tennisen förtjänar namnet ”den vita sporten”. Men det är också en sport som dras med otervliga politiska kopplingar, och därmed passar ypperligt för oss på Punschverandan då fäktning i sig är något som bör befrias från sin tråkiga historia med italienska fascister, Heydrichs självupptagenhet och överklassens exklusivitet. Men vi börjar som sagt med en avart, en fäktningens kallbrandsangripna lem som likt en mensurfäktares näsa omedelbart bör avlägsnas!

Mensur1_web
Artikeln som PDF

Liknande artiklar

INGA KOMMENTARER

Kommentera