Under_röd_flagg_omslag_1891

För att ackompanjera vår publicering av gamla nummer av tidningen Brand tänkte vi också ge oss på att ytterligare tillgängliggöra Hinke Bergegrens veckorevy ”Under Röd Flagg” som kom ut med nio nummer under första halvåret 1891.

Under Röd Flagg publicerades under den tid då i princip hela arbetarrörelsen återfanns i Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. Hinke Bergegren var en av de mest obstinata gentemot den riktning SAP hade, och för den del har än i denna dag. Den falang han tillhörde såg istället att en mer frihetlig, utomparlamentarisk linje var att föredra.

Veckorevyn han gav ut följde helt denna linje. Under Röd Flagg var radikal, den av en av den svenska anarkismens första arenor. Här publicerades texter av Gustaf H:son-Holmberg, Piotr Kropotkin och Élisée Reclus. Här var man också måltavla för Brantings verbala eldgivning, då Branting-falangen tidigt såg att de som sedemera skulle kallas Unghinkarna skulle komma att bli ett problem för SAPs redan då aspirerande maktplaner, om man inte såg till att oskadliggöra dem.

Vår publicering sker med de av Projekt Runeberg digitaliserade nummer som finns tillgängliga hos dem. Under Röd Flagg finns även hos ARAB och på ett flertal andra ställen, men vi ser ändå en poäng att ha dem här eftersom vi redan har dess efterföljare Brand.

Här är de så, alla nummer av veckorevyn Under Röd Flagg!

 

Nummer 1 av Under röd flagg
Nummer 1 av Under röd flagg

 

Nummer 2 av Under röd flagg
Nummer 2 av Under röd flagg

 

Nummer 3 av Under röd flagg
Nummer 3 av Under röd flagg

 

Nummer 4 av Under röd flagg
Nummer 4 av Under röd flagg

 

Nummer 5 av Under röd flagg
Nummer 5 av Under röd flagg

 

Nummer 6 av Under röd flagg
Nummer 6 av Under röd flagg

 

Nummer 7 av Under röd flagg
Nummer 7 av Under röd flagg

 

Nummer 8 av Under röd flagg
Nummer 8 av Under röd flagg

 

Nummer 9 av Under röd flagg
Nummer 9 av Under röd flagg

 

 

Liknande artiklar

0 667

0 827

INGA KOMMENTARER

Kommentera