Johan SaxonVi fortsätter bjuda på äldre böcker. Idag är det dags för Saxons storsäljare ”Umgängeskonst – Levnadskonst”. Det är den 9:e upplagan vi bjuder på och åter är det Projekt Runeberg som fått stå till tjänst med det initiala digitaliserandet av sidorna.

Författaren Saxon var en lustig filur som tål att titta lite närmre på. Förutom att Johan Lindström Saxon ligger bakom förlaget som lät bygga fastigheten på Sveavägen 98 i Stockholm, som idag ägs av SAC, så skrev han det populära skillingtrycket om Elivira Madigan.

Men J.L. Saxon nöjde sig inte med det. Han inledde sitt liv i en frikyrklig och synnerligen nykter allmogefamilj i Närke. I sin ungdom betraktades han som socialist och anarkist, han sökte sig tidigt till journalistens yrke men glömde aldrig sina rötter.

Efter några år som journalist och tidningsredaktör övergår J.L. Saxon till förlagsbranschen där han tillsammans med sina bröder gör Saxon & Lindströms Förlag till ett av de mest framgångsrika i landet, och sig själv till en synnerligen väbärgad herre.

Under en resa till England 1890 lär han känna Pjotr Kropotkin som gör stort intryck på Saxon. Kropotkins syn på samhällets decentralisering samt tilltro till vetenskapen följer Saxon livet ut, och han behandlar mötet med Kropotkin i ett till synes lite väl tilltaget avsnitt i sina memoarer. Men trots kontakten med den ryske fursten så överger Saxon de mest radikala ståndpunkterna och utvecklar med åren en mer socialliberal politisk ståndpunkt, utan att därmed ta avstånd från mer radikala delar av den progressiva politiska rörelsen. Men hans stora engagemang låg dock i vegetarianismen, fredssträvandena och miljökampen. Tre områden då man verkligen får lov att kalla honom pionjär.

Men som en röd tråd löper hans tro att samhället inte är bättre än individerna som utgör det, därmed är den personliga utvecklingen av yttersta vikt för en positiv samhällsutveckling. Det är alltså från den utgångspunkten han skriver ”Umgängeskonst – Levnadskonst”, en bok som i Svenskt Biografiskt Lexikon beskrivs så här:

S:s överlägset största boksuccé blev Umgängeskonst – Levnadskonst, en etikettsbok med råd i stort och smått om hur man för sig på gatan, uppträder under åk- och ridturer, beter sig vid t ex visiter, bjudningar, förlovning och bröllop, till bords, inom familjen, med barn och grannar, i naturen, på cykelturer och på hotell. Efter första upplagan trycktes den i ytterligare åtta och såldes i 70000 exemplar. Bakom de detaljerade goda råden – alltför lätta att senare ironisera över – döljer sig en vision av ett nytt och bättre samhälle som faktiskt skulle kunna karaktäriseras som radikalt och som i sig fångar mycket av det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets samhällsreformatoriska stämningar.

Vad Umgängeskonst – Levnadskonst uttrycker är något som S ständigt återkom till och som han formulerade i sentensen: ”all reformation skall begynna hos oss själva”. Han var i alla avseenden företrädare för en radikal individualism. ”Vad nyttar all materiell kultur; vad hjälper det om vi har den bästa konstitution i världen, om vi ej ha goda människor?” All reformation måste börja hos oss själva, i vårt levnadssätt, i uppträdandet, kläderna, den personliga hygienen, kroppsvården, drycken och födan.

Därmed ger vi er här den underhållande J.L. Saxons Umgängeskonst – Levnadskonst!

UmgängesLevnads

Liknande artiklar

6 3697

0 1089

INGA KOMMENTARER

Kommentera