Etikettdoktorn Mats Danielsson
Etikettdoktorn Mats Danielsson

Mats Danielsson, även känd som ”Etikettdoktorn”, har levererat en nyttig och användbar bok som på ett förtjänstfullt sätt går igenom mycket av etikettens grunder. Jag skulle till och med drista mig att påstå att det är ett av de absolut bästa verken i ämnet på svenska som fortfarande finns i tryck. Böcker om vett och etikett innehåller ofta en rad konstigheter och kontroversiella påståenden, detta då vett och etikett grundar sig på normativa seder och bruk. Danielsson lyckas dock med att minimera konstigheterna på ett synnerligen imponerande sätt.

En misstanke finns om att Danielssons bakgrund inom vården lett till en i sammanhanget ovanligt god förståelse även för andra samhällsklasser än övre medel- och överklassen, något som märks och syns då inte ens avdelningarna om ”affärsetikett” helt begränsar sig till affärsmannens snäva sfär, utan faktiskt även tar upp exempel för bl.a. omsorgspersonal och butiksbiträden. Fokus i avdelningarna ligger givetvis fortfarande på affärsmannen, men det är såpass ovanligt att på allvar ta upp arbetarklassyrken att det bör uppmärksammas och ges den eloge det förtjänar. Även en förståelse för en begränsad budget syns och märks, vilket är ett trevligt drag.

Foto0104Det ringa formatet och avsaknaden av onödiga kapitel som t.ex. idolporträtt(läs Ribbings osmakliga kapitel om Carl Bildt) gör även att boken är lättillgänglig och inte kräver alltför mycket av sin läsare. Upplägget med separata punktlistor för traditionell etikett, modern etikett samt etikett-tabbar ger ett överskådligt intryck. Att den traditionella etiketten inte avvisas helt visar också på en förståelse för att etiketten är rörlig och inte huggen i sten, det som var ute igår kan åter vara inne och ”rätt” imorgon.

De invändningar som finns är i stort grundade i smak, vilket får ses som relativt futtiga invändningar. Det finns dock ett undantag, och det är den konservativa synen på klädkoden för samkönade vigslar, och i första hand då lesbiska vigslar. Då samkönade äktenskap är en relativt ny företeelse att kunna ske i det öppna, så är också seder och bruk för de tillställningarna under uppbyggnad. Danielsson hävdar här att lesbiska par inte ska bära traditionellt manliga kläder vid sitt bröllop utan helt är hänvisade till traditionellt kvinnliga kläder, något jag är beredd att opponera mig mot. Hos lesbiska finns en stark tradition av att bära traditionella manskläder, och vid bröllop håller en väldigt öppen tradition på att växa fram där både traditionella mans- och kvinnoroller upplöses vad gäller klädval. Jag vill därför påstå att det vid lesbiska bröllop är helt upp till brudparet hur man vill klä sig, inte bara av den grundläggande orsaken att det är deras dag, men även för att traditionen för de här bröllopen är under uppbyggnad och i nuläget ger ett öppet val för brudparet om de vill klä sig helt manligt, helt kvinnligt eller om den ena har manligt och den andra kvinnligt. Dock bör det i sammanhanget påpekas och applåderas att Danielsson trots allt tar upp samkönade par samt ger lösningar på hur man ska lösa bl.a. bordsplacering vid samkönade bröllopsfester.

De övriga invändningarna gäller som sagt smakfrågor. Formgivningen ger tyvärr en känsla av informationsbroschyr från landstinget, vilket sänker helhetsintrycket. Till det har även Danielsson hänfallit till den tradition som de flesta moderna författare av etikettböcker följer, och har ett på tok för torrt språk. Äldre böcker i ämnet är ofta mer som kåserier och visade ofta genom att närma sig ämnet med humor och självdistans att det förvisso är ett viktigt ämne, men ingen dör om man inte kan det perfekt, något jag saknar hos Danielsson.

Men i det stora hela är det en bra bok. En rent av strålande bok att börja med för den som tar sina första staplande steg i etikettens vindlingar och vrår. Vi ger därför Mats Danielssons ”Till vardags och fest – en modern guide till vett och etikett” fyra fedoror av fem möjliga.

fedorafedorafedorafedora

INGA KOMMENTARER

Kommentera