Flygplanskryssaren HMS Gotland, 1936

Udda teknikhistoria är alltid roligt. Därmed tycker jag det är på plats att idag uppmärksamma den något udda satsningen i svensk örlogshistoria med en flygplanskryssare! Som väl de flesta känner till har Sverige aldrig riktigt haft behov eller ekonomiska resurser för ett jätteprojekt som ett hangarfartyg innebär. Istället byggdes i början av 30-talet en kryssare som med hjälp av en katapult sköt iväg flygplanen, inte längsmed fartyget som är brukligt på hangarfartyg utan sidledes! Att landa på kryssaren var inte att tala om. Istället fick planet landa på vattnet för att sen lyftas ombord med lyftkran.

Flygplanskryssaren HMS Gotland från aktern

Kryssaren kom att heta HMS Gotland och sjösattes alltså den 14 september 1933. Kryssaren hade plats för åtta flygplan. Planen var av modellen Hawker Osprey men kom att kallas S 9 av svenska flottan. Men man skaffade bara sex stycken inledningsvis, och när man efter några år bestämt sig för att köpa fler så hade den brittiska tillverkaren Hawker slutat tillverka dem. De flygplansmodeller som gick att använda på kryssaren hade helt enkelt blivit omoderna. Något som ledde till att HMS Gotland redan innan hon hunnit vara tio år i flottans tjänst byggdes om till luftvärnskryssare istället. HMS Gotland fortsatte i olika former(det blev några ombyggnader till) stäva längs våra kuster fram till dess hon 1960 utrangerades och 1962  slutligen skrotades.

Hawker Osprey på HMS Gotland

En liten anekdot som kan vara värd att nämna är att HMS Gotlands flygplan faktiskt hade ett litet finger med i spelet vad gällde spårandet av det tyska slagskeppet Bismarck. Runt kl 12 den 20 maj 1941 var delar av svenska flottan på skjutövning i Kattegatt. Ett av flygplanen från HMS Gotland upptäcker Bismarck och Prinz Eugen som är på väg mot Norge. HMS Gotland beslutar sig för att, från svenskt territorialvatten, följa de tyska fartygen. Man skickar meddelandet; ”Två stora fartyg, tre jagare, fem eskortfartyg och 10–12 flygplan passerade Marstrand, kurs 205°/20” till Västkustens marindistrikt och via lite omvägar så nådde rapporten den brittiska marinattachén i Stockholm, som omedelbart vidarebefordrade den till London. Därmed var den tyska operationen avslöjad och snart skulle det sjöslag stå där Bismarck till slut sänktes.

Liknande artiklar

INGA KOMMENTARER

Kommentera