Idag välkomnar vi vår egen etikettexpert Madelene Rotting som framöver kommer ge svar på läsarnas frågor om vett och etikett. Det inleds med en fråga som Alf ställde på vår Facebook-sida:
Alf:
Undrar vad vett och etikett experter säger om facebookinbjudningar? Är det god vett och etikett eller är det för opersonligt och för mycket påminnande om direktreklam?

Madelene Rotting:
Det råder delade meningar om huruvida det är acceptabelt att använda facebook som inbjudningskanal. Det är förståss helt beroende på aktivitet. Vill man snabbt nå maximalt antal personer när det gäller en manifestation är detta ett effektivt sätt.

Men på grund av att facebookinbjudningar har just en sådan anonym karaktär kan det vara svår att vänta sig seriösa svar om det är en seriös tillställning. Är det en bemärkelsedag som ska firas där fler generationer ska bjudas in kan det bli rent krångligt att använda facebook eftersom det kan tänka sig att alla inte har ett konto där. Att därför bli tvungen att använda fler olika kanaler såsom brev, facebook och sms kan bli en mardröm och samtidigt hålla reda på vilka som har svarat ja eller nej blir inte heller enkelt.

Ha också i åtanke att ”tacka ja” på en facebookinbjudning inte är detsamma som att O.S.A. Många tackar ja av ren slentrian och dyker ändå inte upp. En facebookinbjudan kan också bli helt bortsållad just på grund av den anledningen att många anser det vara en direktreklamskanal.

2 KOMMENTARER

  1. Tycker att hon har helt rätt.

    Har du som princip att misstolka MR hela tiden? Är du ironisk eller försöker du vara rolig? Har MR gjort dig något persoligt? Eller varför denna förföljelse?

  2. Madelene Rotting är vår nya medarbetare på bloggen och såvida jag kan se har ingen misstolkat henne. Det är faktiskt inte någon som försökt tolka henne över huvud taget, så att misstolka skulle vara svårt.

Kommentera